• Stanisław Deja (Poland, piano) – Chairman 
  • Adam Piechociński - violin
  • Konrad Olszewski - piano
  • Zdzisław Kowalik - viola
  • Robert Ekselman - cello
  • Alan Kogosowski - piano, honorary member of the Jury